Jordbruksinvallningarnas framtid vid Vänern och ån Tidan - Underhåll, utbyggnad eller överföring till våtmark?

Löpnummer:
2008:92
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
79
Kommentar:
För stor fil för att läggas på webben. Kontakta landsbygd.vastragotaland@lansstyrelsen.se eller information.vastragotaland@lansstyrelsen.se för utskrift.