Fladdermöss i Marks, Falköpings och Skövde kommuner 2008

Löpnummer:
2008:90
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
32
Denna rapport är en redogörelse för den inventering av fladdermöss som utfördes på lokaler i Marks, Falköpings och Skövde kommuner under sommaren 2008, sammanlagt 13 mannätter under perioden 20/7 till 30/8.
Kommentar: