Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun

Löpnummer:
2008:88
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
69
Syftet med det här arbetet har varit att dokumentera och utvärdera arbetet med urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun. Detta har gjorts genom intervjuer med fastighetsägare och berörda politiker och tjänstemän på kommunen.
Kommentar:
Finns endast som pdf.