Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008

Löpnummer:
2008:87
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
44
En sammanställning med statistik och kommentarer av 78 kommungranskningar av äldreomsorgen i länet.
Kommentar:
Finns endast som pdf.