Fosfor- och kvävefraktioner i miljöövervakningen

Löpnummer:
2008:86
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
48
En studie av bohuslänska vattendrag.

Längs den bohuslänska kusten mynnar ett stort antal vattendrag som för med sig näringsämnen i form av fosfor och kväve till kustvattnet. Höga halter av näring i vattendragen bidrar till att kustvattnen får problem med övergödning. För att kunna bedöma tillståndet och utvecklingen av näringsämnestransporterna i vattendragen har länsstyrelsen i Västra Götalands län ett provtagningsprogram där fosfor och kväve mäts i 35 små och medelstora vattendrag. Rapporten behandlar utvärdering av extraanalayser.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.