Dokumentation från konferens om Cannabismissbruk 6 november 2008

Rapport 2008:84
Löpnummer:
2008:84
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
12
Dokumentation från heldagskonferens för politiker, chefer och medarbetare i kommuner, hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer och kriminalvård i Västra Götalands län om Cannabismissbruk 6 november 2008
Kommentar: