Genetiska studier av spädlosta (Bromus pseudosecalinus) på Tjörn

Löpnummer:
2008:83
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
22
Redovisar resultatet av genetiska studier av den population av spädlosta som finns på Tjörn.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.