Effekten av granulerad kalk och grovkalk som alternativ till mjöl vid helikopterkalkning av sjöar

Löpnummer:
2008:82
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
 
Utvärdering av försökskalkning med granulerad kalk och grovkalk som alternativ till mjöl vid helikopterkalkning av sjöar. Vattenkemiska resultat.
Kommentar:
Finns endast som pdf.