Kartläggning av atlantisk vårtlav på
Högalidsberget i Forshälla socken, Västra Götalands län

Löpnummer:
2008:80
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
14
Redovisning av dokumentation av atlantisk vårtlav på den enda kända lokalen i Sverige.
Kommentar:
Finns endast som pdf.