Höglunda Psykiatri AB:s korttidsboende och omvårdnadspsykiatriska boende i Sollebrunn, Alingsås kommun

Löpnummer:
2008:79
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
10
Verksamhetstillsyn av två enheter vid Höglunda Psykiatri AB i Sollebrunn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen RT-enhet.
Kommentar:
Finns endast som pdf.