Hur stor del av Vänerns lax är vild?

Löpnummer:
2008:78
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
36
En undersökning av andelen vild respektive odlad lax i Vänern.
Examensarbete vid Göteborgs universitet.
Kommentar:
Finns tryckt i ett fåtal exemplar.