Myrskyddsplan för Västra Götalands länUtdrag från Myrskyddsplan för Sverige

Löpnummer:
2008:77
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
70
Rapporten är ett utdrag ur Myrskyddsplan för Sverige och tar upp de myrar som ligger i Västra Götalands län. Myrskyddsplan för Sverige fastställdes 2007 av naturvårdsverket.
Kommentar: