Frisk luft på väg?

Löpnummer:
2008:73
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
54
Länsstyrelsen har följt upp det åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer, som Regeringen fastställde 2004. Uppföljningen visar att problemen med luftkvaliteten i Göteborg består, trots att åtgärdsprogrammet genomförts i stora delar
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.