Barnavårdsstatistik, Västra Götalands län 2007, Ansökningar om vård enligt LVU Familjehemsplaceringar

Löpnummer:
2008:72
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
12
Sammanställningar - en avser hur mänga barn som det ansökts om LVU- vård för och hur domstolen avgjort målen.och den andra avser familjehemsplacerade barn. 
Kommentar:
Finns endast som pdf.