Anmälningar om missförhållanden 2007 -
anmälningar enligt LSS och SoL i verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Löpnummer:
2008:71
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
13
Kartläggning av de anmälningar av missförhållanden enligt LSS och SoL som skett i länets kommuner under 2007.
Kommentar:
Finns endast som pdf.