Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad, Kärra-Rödbo

Löpnummer:
2008:69
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
51
Länsstyrelsen har granskat äldreomsorgen i Kärra-Rödbo och funnit att verksamheten till stora delar har en god kvalitet även om fler av Länsstyrelsens bedömningskriterier inte uppfylls.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.