Beviljats men inte fått 9:e året – om personer med funktionsnedsättning

Löpnummer:
2008:68
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
18
Rapport om ej verkställda beslut och domar under 2007 enligt SoL och LSS för personer med funktionsnedsättning
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.