Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad, Backa

Löpnummer:
2008:67
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
63
Övergripande tillsyn av äldreomsorgen i stadsdelsnämnden Backa, Göteborgs stad med fokus på organisation, kvalitet och rättssäkerhet
Kommentar:
Finns endast som pdf.