Lex Sarah i Västra Götalands län
- anmälningar inkomna 2007 avseende äldreomsorg

Löpnummer:
2008:65
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
13
Statistik och synpunkter utifrån redovisning av kommunernas Lex Sarah-anmälningar 2007.
Kommentar:
Finns endast som pdf.