Tillsyn av familjehemsvården i Västra Götalands län

Löpnummer:
2008:64
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
21
Länsstyrelsen har utövat tillsyn i elva kommuner/stadsdelar i länet. Rapporten beskriver nämndernas handläggning.
Kommentar:
Finnes endast som pdf