Bostadsmarknaden i Västra Götalands länSummering och analys 2008

Front_bostad1.jpg
Löpnummer:
2008:62
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
60
Analys av bostadsmarknaden i länet grundat på uppgifter i Bostadsmarknadsenkäten och annan statistik rörande boende, byggande och befolkningsutveckling m.m. Enl. regeringsuppdrag i RB 2008.
Kommentar:
Finns endast som pdf.