Uppföljning av naturskyddade gräsmarker- Västra Götalands län 2007

Löpnummer:
2008:60
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
53
Sedan några år tillbaka har man i Sverige genom EU-samarbetet Natura 2000 lagt en grund till övervakning genom en omfattande basinventering av skyddsvärda gräsmarker. I denna rapport presenterar vi hur delar av en sådan övervakning kan se ut samt resultaten för 2007 års mätningar.
Kommentar:
Finns endast som pdf.