Övervakning av luftföroreningar i Västergötlands län – mätningar och modellering

Löpnummer:
2008:58
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
53
Resultaten från mätningar i 6 skogsytor i Västra Götalands län 2007 visar att nedfallet av försurande ämnen fortsätter att minska. Rapporten innehåller ett bra underlag för bedömning av försurningspåverkan i skog genom en redovisning av en kombination av mätningar och beräkningar av halter i luft, nedfall och markvatten.
Kommentar: