Våtmarker i odlingslandskapet. En analys av kulturlandskapets påverkan vid nyanlagda våtmarker i Västra Götalands län

Löpnummer:
2008:57
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
26
Att skapa eller återskapa våtmarker för att
återetablera eller höja befintliga biologiska värden kräver kunskap om landskapets äldre markanvändning för att lyckas ur flera och olika perspektiv.

Utifrån inventering och analys av våtmarker, anlagda i Västra Götalands läns norra delar de senaste 10 åren, har en bedömning gjorts av vad som är bra, mindre bra och dåliga exempel. Bedömningen utgår såväl från syfte, funktion och utseende som placering i och påverkan på kulturlandskapet.
Kommentar:
Finns som pdf. Kommer till hösten 2008 att finnas att köpa på CD skiva.