Utvärdering av projektsatsning på Integrations- och jämställdhetsenheten Länsstyrelsen Västra Götalands län

Löpnummer:
2008:56
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
52
Integrations- och jämställdhetsenheten har sedan 2001 drivit flertalet utvecklingsprojekt. Rapporten beskriver framgångsfaktorer och förbättringsområden.
Kommentar: