Tillsyn av äldreomsorgen i Göteborgs stad – Högsbo

Löpnummer:
2008:55
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
65
Övergripande tillsyn av äldreomsorgen i stadsdelsnämnden Högsbo, Göteborgs stad.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.