Tillsyn av äldreomsorgen inom Kungälvs kommun

Löpnummer:
2008:54
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
62
Rapport om tillsyn av äldreomsorgens olika verksamheter i Kungälvs kommun genomförd  2008, med fokus på insatser, god kvalitet och rättssäkerhet.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.