Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 2007

Löpnummer:
2008:53
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
15
Sammanställning av länets samliga LVM-domar och beslut 2007.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil