Bostadsmarknadsenkäten, Västra Götalands län 2008

Bostadsmarknad2.jpg
Löpnummer:
2008:52
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
46
Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2008 som visar kommunernas svar på utvalda frågor i respektive bostadsmarknad.
Kommentar:
Finns endast som pdf.