Den kulturella våtmarken. Reflexioner och riktlinjer kring nyanlagda våtmarker och kulturvärden.

Front_kultur1.jpg
Löpnummer:
2008:51
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
53
Att skapa eller återskapa våtmarker i samspel med kulturmiljön är komplex. Syftet med rapporten är att ge riktlinjer gällande placering, utformning, storlek, skötsel etc. för att få till stånd våtmarker som samspelar med såväl det historiska som dagens kulturlandskap.
Kommentar:
Finns som pdf med lägre kvalité på bilderna. Kommer till hösten 2008 att finnas att köpa på CD skiva med högupplösta bilder.