Platåberget Kinnekulle – restaurering och bevarande. En inblick i LIFE-projektet 2002 – 2007

Löpnummer:
2008:46
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
16
Beskrivning av arbetet med EU-Life projektet "Platåberget Kinnekulle". 
Kommentar: