Kräftdjur i sjöar i Enningdalsälvens avrinningsområde

Löpnummer:
2008:45
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
20
Undersökningar av kräftdjur i kalkade sjöar inom
Enningdalsälvens avrinningsområde.
Kommentar:
Rapporten är skriven på norska. Finns endast som pdf.