Inventering av anläggningar utefter Tanums södra kustlinje

Löpnummer:
2008:44
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
43
Utefter Tanums kommuns kust råder det ett hårt exploateringstryck gällande strandnära anläggningar och utifrån detta behövs det en totalinventering av anläggningsbeståndet samt deras användningssätt. Materialet skall användas som planeringsunderlag och för att kunna utföra effektivare tillsyn.
Kommentar:
Finns endast som pdf