Inventering av strandnära bebyggelse utmed Tanums norra kustremsa

Löpnummer:
2008:43
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
32
Syftet med detta arbete har varit att undersöka förändringen av strandnära bebyggelse i Tanums kommuns norra kustlinje i intervallerna 1988-2001-2007. 1988 och 2001 har vi inventerat med stereofoton och ortofoton, varefter vi inventerade den nuvarande bebyggelsen med GPS-RTK-utrustning och digitalkamera. I området råder ett omfattande exploateringstryck samtidigt som det är ett skyddsvärt område för fritidslivet varför exploatering främst bör ske i redan exploaterade områden.
Kommentar:
Finns endast som pdf