Miljömål för Västra Götalands län

miljomal150.jpg
Löpnummer:
2008:37
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publicerad:
2008
Sidantal:
28
Miljömål för Västra Götalands län antogs för första gången 2003. Dessa mål har reviderats under 2007/2008 och redovisas i detta häfte. Länsstyrelsen har tillsammans med Skogsstyrelsen i uppdrag att formulera regionala miljömål genom att anpassa och precisera de nationella miljömålen till regionala förhållanden.
Kommentar:
Denna upplaga är reviderad 2009