Barnuppdrag 16:1 i Härryda - Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 2 § Socialtjänstlagen

Löpnummer:
2008:36
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
15
En redogörelse av Länsstyrelsens granskning av öppenvårdsinsatser för barn och unga i Härryda kommun.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil