Barnuppdrag 16:1 i Stenungssund– Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 2 § Socialtjänstlagen

Löpnummer:
2008:35
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
18
En redogörelse av Länsstyrelsens granskning av öp-penvårdsinsatser ör barn och unga i Stenungssunds kommun.
Kommentar:
Rapporten finns endast sm pdf-fil