Barnuppdrag 16:1 i Lilla Edet – Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 2 § Socialtjänstlagen

Löpnummer:
2008:34
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
12
En redogörelse av Länsstyrelsens granskning av öppenvårdsinsatser ör barn och unga i Lilla Edets kommun.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil