Samordning och samverkan i arbetet mot våld i nära relationer

Löpnummer:
2008:33
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
64
Rapporten innehåller resultatet av en stor enkätundersökning som handlade om arbetet mot våld i nära relationer i länet
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.