Kommunernas krisberedskap – Årsuppföljning 2007

Löpnummer:
2008:32
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
28
Uppföljning för 2007 avseende kommunernas aktiviteter enligt lag (2006:544) om kommunernas åtgärder inför och vid extraordinära händelser
Kommentar:
Finns endast som pdf.