Öppenvårdsinsatser för barn och unga på Mini-Maria-mottagningar, Göteborgs Stad

Löpnummer:
2008:31
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
12
Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.