Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad, Lundby

Löpnummer:
2008:25
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
57
Tillsyn av äldreomsorgens olika verksamheter i stadsdelsnämnden Lundby, Göteborgs stad. Genomförd hösten 2007.
Kommentar:
Finns endast som pdf.