Vår verksamhet 2007-2008 Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Löpnummer:
2008:23
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
28
Broschyren ger en aktuell bild av Länsstyrelsens verksamhet, främst områden som är i fokus 2008 men också glimtar från förra året.
Kommentar: