När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

Löpnummer:
2008:21
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
21
Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Socialstyrelsen 2006 och 2007.
Kommentar:
Finns endast som pdf.