Uppföljning av naturskyddade gräsmarker i Västra Götalands län - uppföljningsår 2006

Löpnummer:
2008:20
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
40
Sedan några år tillbaka har man i Sverige genom EU-samarbetet Natura 2000 lagt en grund till övervakning genom en omfattande basinventering av skyddsvärda naturtyper kopplat till gräsmarker. I denna rapport presenterar vi hur delar av en sådan övervakning kan se ut samt resultaten från 2006.
Kommentar:
Finns endast som pdf.