Uppföljning av naturskyddade gräsmarker i Västra Götalands län - uppföljningsår 2005

Löpnummer:
2008:19
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
32
Sedan några år tillbaka har man i Sverige
genom EU-samarbetet Natura 2000 lagt en grund till övervakning genom en omfattande basinventering av
skyddsvärda naturtyper kopplat till gräsmarker. I denna rapport
presenterar vi hur delar av en sådan övervakning kan se ut
samt några resultat från ett första övervakningsår.
Kommentar:
Finns endast som pdf.