Tjädern och skogsbruket – effekter av skogsbruket på tjäderlekplatser i norra Skaraborg

Löpnummer:
2008:18
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
28
Återbesök av 12 lekplatser utfördes efter drygt 10 år. Samband finns mellan förlorat antal tuppar och förändrad andel plantering.
Kommentar: