Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2007

Löpnummer:
2008:16
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
94
Rapporter över de biologiska undersökningar som genomförts av Hornborgasjöns fältstation vid Hornborgasjön 2007
Kommentar:
Finns endast som pdf.