Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad, Lärjedalen

Löpnummer:
2008:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
57
Länsstyrelsen har granskat äldreomsorgen i Lärjedalen och gör bedömningen att äldreomsorgen till stora delar är av god kvalitet trots att flera krav inte uppfylls.
Kommentar:
Finns endast som pdf.