Nätprovfiske i Västra Götalans län 2007

Löpnummer:
2008:12
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
37
Biologisk effektuppföljning i försurade och kalkade vatten.
Kommentar: